rebalance

Funkčné vyšetrenie pohybového systému
ed Cord systém
Cvičenie v závesnom systéme s liečebným cieľom
Tréning na zlepšenie koordinácie, zapojenie hlbokého svalového systému
Kondičný tréning
Fyzioterapia pre vrcholových a rekreačných športovcov
Kineziologický tejping
Pomocou kineziotejpu dosiahnutie terapeutického účinku
Pri akútnych seknutiach, natiahnutých svaloch, úrazoch...
Lymfodrenáž
Odstránenie opuchov
Detoxikácia
Zrýchlenie metabolizmu
Ošetrenie suchou ihlou
Ošetrenie trigger pointov – spúšťových bodov
Cvičenie pre kojencov
Cvičenie pre deti
Cvičenie pre tehotné
Cvičenie po pôrode
Jóga individuál
Jóga skupinka (max 4 osoby)
Pilates individuál

Klinické príznaky pretrénovania

1. výkonnostné

 •  odkrytie nedostatkov v obratnosti, rýchlosti, sile, vytrvalostných činnostiach
 • neistota pri nácviku nových prvkov
 • poruchy rytmicity pohybov
 • neistota pri vykonávaní série pohybov
 • strach z pretekov i tréningu
 • nechuť k cvičeniu vôbec
 • pokles špecifickej i všeobecnej výkonnosti
 • vyhľadávanie náhradných aktivít
 • voľné zvýšenie trénigového úsilia

2. neuropsychické

 • zvýšená dráždivosť
 • apatia
 • agresivita
 • inadekvátna psychická reakcia
 • ľútosť
 • eufória
 • nerozhodnosť
 • depresia
 • zmeny sexuality
 • zmeny charakteru
 • poruchy vnímania vonkajšieho prostredia

3. somatické

 • nechutenstvo
 • zvýšená chuť k jedlu
 • nechuť na niektoré druhy potravín
 • zvýšená chuť na niektoré druhy potravín
 • spavosť
 • nespavosť
 • tráviace ťažkosti
 • smäd
 • kľudové potenie v noci
 • permanentný pocit únavy
 • zvýšená chorobnosť
 • poruchy menštruácie
 • kolísanie krvného tlaku v kľude
 • po záťaži vzostup diastolického tlaku
 • zmeny reakčnej doby
 • pocit vnútorného napätia, nekľudu

Zdroj: Pohyb v prevencii a terapii, Miroslav Kučera a kol., 1998